PROFESSIONAL

Hỗ trợ dùng thử miễn phí trong vòng 7 ngày

350.000

VNĐ/THÁNG

 • PHÍ GIAO DIỆN 1.000.000 VNĐ
 • TÀI NGUYÊN
 • 10 GB dung lượng 
 • 100 GB băng thông 
 • Không giới hạn tên miền chính 
 • Tích hợp SSL 
 • 6000 sản phẩm tối đa 
 • Tốc độ hiển thị website dưới 3 giây 
 • HỖ TRỢ
 • Miễn phí trang Đang Xây Dựng 
 • Nhập thông tin cơ bản
 • 200 đơn vị nhập liệu lần đầu 
 • 9 banner thiết kế lần đầu 
 • Hỗ trợ đổi màu chủ đạo miễn phí 
 • Hỗ trợ đổi mẫu thiết kế miễn phí 
 • Tối ưu hình ảnh trên website
 • Cung cấp tài liệu hướng dẫn 
 • Hỗ trợ qua Email + Hotline 
 • Hỗ trợ trực tiếp từ xa qua máy tính 
 • 5 lần hỗ trợ trực tiếp tại văn phòng KHOWEBNHANH
 • Ẩn logo KHOWEBNHANH
 • Tổng đài hỗ trợ 24/7 
 • QUẢN TRỊ SẢN PHẨM
 • CMS quản trị sản phẩm 
 • Sửa nhanh sản phẩm 
 • Công cụ quản lý đơn hàng 
 • Công cụ quản lý khách hàng 
 • Tùy chọn cho sản phẩm 
 • Thuộc tính cho sản phẩm 
 • Báo cáo / nhật ký hoạt động 
 • Xuất dữ liệu ra Excel 
 • THANH TOÁN / VẬN CHUYỂN
 • Quản lý các phương thức vận chuyển 
 • Quản lý các phương thức thanh toán 
 • Hỗ trợ cài cổng thanh toán online 
 • Hỗ trợ cài cổng giao nhận online 
 • SEO
 • URL Thân thiện 
 • Thẻ meta chung cho website 
 • Thẻ meta cho từng sản phẩm 
 • Thẻ tags cho từng sản phẩm 
 • QUẢN TRỊ GIAO DIỆN
 • Giao diện tuỳ chỉnh bố cục 
 • Các chức năng cơ bản 
 • Hiển thị tốt trên tất cả thiết bị 
 • QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN
 • Quản lý nhiều tài khoản quản trị 
 • MARKETING
 • Mã giảm giá 
 • Liên kết tiếp thị 
 • Tích hợp MailChimp 
Chọn Mẫu Giao Diện

Basic

Hỗ trợ dùng thử miễn phí trong vòng 7 ngày

GÓI ĐƯỢC SỬ DỤNG NHIỀU NHẤT

250.000

VNĐ/THÁNG

 • PHÍ GIAO DIỆN 1.000.000 VNĐ
 • TÀI NGUYÊN
 • 5 GB dung lượng 
 • 50 GB băng thông 
 • Không giới hạn tên miền chính 
 • Tích hợp SSL 
 • 6000 sản phẩm tối đa 
 • Tốc độ hiển thị website dưới 3 giây 
 • HỖ TRỢ
 • Miễn phí trang Đang Xây Dựng 
 • Nhập thông tin cơ bản
 • 200 đơn vị nhập liệu lần đầu 
 • 9 banner thiết kế lần đầu 
 • Hỗ trợ đổi màu chủ đạo miễn phí 
 • Hỗ trợ đổi mẫu thiết kế miễn phí 
 • Tối ưu hình ảnh trên website
 • Cung cấp tài liệu hướng dẫn 
 • Hỗ trợ qua Email + Hotline 
 • Hỗ trợ trực tiếp từ xa qua máy tính 
 • 5 lần hỗ trợ trực tiếp tại văn phòng KHOWEBNHANH
 • Ẩn logo KHOWEBNHANH
 • Tổng đài hỗ trợ 24/7 
 • QUẢN TRỊ SẢN PHẨM
 • CMS quản trị sản phẩm 
 • Sửa nhanh sản phẩm 
 • Công cụ quản lý đơn hàng 
 • Công cụ quản lý khách hàng 
 • Tùy chọn cho sản phẩm 
 • Thuộc tính cho sản phẩm 
 • Báo cáo / nhật ký hoạt động 
 • Xuất dữ liệu ra Excel 
 • THANH TOÁN / VẬN CHUYỂN
 • Quản lý các phương thức vận chuyển 
 • Quản lý các phương thức thanh toán 
 • Hỗ trợ cài cổng thanh toán online 
 • Hỗ trợ cài cổng giao nhận online 
 • SEO
 • URL Thân thiện 
 • Thẻ meta chung cho website 
 • Thẻ meta cho từng sản phẩm 
 • Thẻ tags cho từng sản phẩm 
 • QUẢN TRỊ GIAO DIỆN
 • Giao diện tuỳ chỉnh bố cục 
 • Các chức năng cơ bản 
 • Hiển thị tốt trên tất cả thiết bị 
 • QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN
 • Quản lý nhiều tài khoản quản trị 
 • MARKETING
 • Mã giảm giá 
 • Liên kết tiếp thị 
 • Tích hợp MailChimp 
Chọn Mẫu Giao Diện

Standard

Hỗ trợ dùng thử miễn phí trong vòng 7 ngày

150.000

VNĐ/THÁNG

 • PHÍ GIAO DIỆN 1.200.000 VNĐ
 • TÀI NGUYÊN
 • 1 GB dung lượng 
 • 20 GB băng thông 
 • Không giới hạn tên miền chính 
 • Tích hợp SSL 
 • 6000 sản phẩm tối đa 
 • Tốc độ hiển thị website dưới 3 giây 
 • HỖ TRỢ
 • Miễn phí trang Đang Xây Dựng 
 • Nhập thông tin cơ bản
 • 200 đơn vị nhập liệu lần đầu 
 • 9 banner thiết kế lần đầu 
 • Hỗ trợ đổi màu chủ đạo miễn phí 
 • Hỗ trợ đổi mẫu thiết kế miễn phí 
 • Tối ưu hình ảnh trên website
 • Cung cấp tài liệu hướng dẫn 
 • Hỗ trợ qua Email + Hotline 
 • Hỗ trợ trực tiếp từ xa qua máy tính 
 • 5 lần hỗ trợ trực tiếp tại văn phòng KHOWEBNHANH
 • Ẩn logo KHOWEBNHANH
 • Tổng đài hỗ trợ 24/7 
 • QUẢN TRỊ SẢN PHẨM
 • CMS quản trị sản phẩm 
 • Sửa nhanh sản phẩm 
 • Công cụ quản lý đơn hàng 
 • Công cụ quản lý khách hàng 
 • Tùy chọn cho sản phẩm 
 • Thuộc tính cho sản phẩm 
 • Báo cáo / nhật ký hoạt động 
 • Xuất dữ liệu ra Excel 
 • THANH TOÁN / VẬN CHUYỂN
 • Quản lý các phương thức vận chuyển 
 • Quản lý các phương thức thanh toán 
 • Hỗ trợ cài cổng thanh toán online 
 • Hỗ trợ cài cổng giao nhận online 
 • SEO
 • URL Thân thiện 
 • Thẻ meta chung cho website 
 • Thẻ meta cho từng sản phẩm 
 • Thẻ tags cho từng sản phẩm 
 • QUẢN TRỊ GIAO DIỆN
 • Giao diện tuỳ chỉnh bố cục 
 • Các chức năng cơ bản 
 • Hiển thị tốt trên tất cả thiết bị 
 • QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN
 • Quản lý nhiều tài khoản quản trị 
 • MARKETING
 • Mã giảm giá 
 • Liên kết tiếp thị 
 • Tích hợp MailChimp 
Chọn Mẫu Giao Diện